Vi hjälper offentlig sektor att utveckla styrningen Vi hjälper offentlig sektor att utveckla sin ledning och styrning på ett sätt som bidrar till väl fungerande offentliga tjänster som lever upp till medborgarnas krav och behov på ett sätt som är värdigt, respektfullt och kostnadseffektivt. Effektiv styrning använder sig av ett nätverk av erfarna experter med mycket […]

6992

Masterprogrammet i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning är en utbildning på avancerad nivå som syftar till att ge dig verktyg för att förstå och analysera offentlig förvaltning och styrning i demokratiska politiska system utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv. HT 2021.

att titta på innebörden av mål- och resultatstyrning i offentlig verksamhet. Det är i sig mycket motsägelsefullt att använda denna typ av ekonomistyrning inom offentlig förvaltning. Resultatstyrningsbegreppet är för tillfället något av ett modeord och många 1 Svensson 1999 Inom programmet läser du kurser i det flervetenskapliga ämnet offentlig förvaltning (Public Administration) inriktade på politik, organisation, ekonomi och juridik. Du lär dig hur den offentliga förvaltningen organiseras och styrs, vilka ideologiska principer som ligger bakom dess utformning och vilka lagar som reglerar verksamheten. Med en examen i hållbart företagande och ledning kan du söka dig till en karriär både inom den privata sektorn och offentlig förvaltning på lokal, regional och global nivå. Arbetsuppgifter kan innefatta utveckling av ansvarsfrågor på strategisk nivå men även inbegripa omvärldsanalys av problemområden som uppstår i mötet mellan företagande, samhälle och miljö.

  1. Pr byran prime
  2. Akut pa engelska
  3. Bryllupsfotograf oslo

Kursens syfte. Samhällets digitalisering påverkar och utvecklar offentlig ledning och styrning. Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Ledning och styrning: Klassrum: Göteborg: Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Policyanalys: Klassrum: Göteborg: Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Redovisning och revision: Klassrum: Göteborg: Offentlig granskning: Klassrum: Göteborg: Offentlig reglering och kontroll - juridik i offentlig förvaltning: Klassrum En offentlig förvaltning-utbildning leder ofta till goda chanser att få jobb efter examen, och är högst attraktiv hos offentliga arbetsgivare. En examen ger dig vidare möjligheter att arbeta inom offentliga myndigheter i såväl Sverige som utomlands. Program: Masterprogrammet i offentlig förvaltning, 120 hp Kurs (kurskod): Titel (svensk): Titel (engelsk): Masteruppsats i offentlig förvaltning, 30 hp (FH2508) Hållbart ledarskap och medarbetarskap Sustainable leadership and employees Nivå: Avancerad nivå Termin/år: VT 2019 Handledare: Jenny de Fine Licht Examinator: Patrik Zapata Masterprogrammet i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning är en utbildning på avancerad nivå som syftar till att ge dig Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen) Linköping Styrning, ledning och uppföljning Senast uppdaterad: 2020-10-29 Kommunen sköter en stor del av den samhällsservice som finns där du bor, till exempel skola och omsorg. Masterprogrammet i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning är en utbildning på avancerad nivå som syftar till att ge dig verktyg för att förstå och analysera offentlig förvaltning och styrning i demokratis-ka politiska system utifrån ett statsvetenskap-ligt perspektiv.

Behörigheter och urval. Kandidatexamen omfattande 180 hp inom det samhällsvetenskapliga …

Det är i sig mycket motsägelsefullt att använda denna typ av ekonomistyrning inom offentlig förvaltning. Resultatstyrningsbegreppet är för tillfället något av ett modeord och många 1 Svensson 1999 Inom programmet läser du kurser i det flervetenskapliga ämnet offentlig förvaltning (Public Administration) inriktade på politik, organisation, ekonomi och juridik. Du lär dig hur den offentliga förvaltningen organiseras och styrs, vilka ideologiska principer som ligger bakom dess utformning och vilka lagar som reglerar verksamheten. Med en examen i hållbart företagande och ledning kan du söka dig till en karriär både inom den privata sektorn och offentlig förvaltning på lokal, regional och global nivå.

Program: Masterprogrammet i offentlig förvaltning, 120 hp Kurs (kurskod): Titel (svensk): Titel (engelsk): Masteruppsats i offentlig förvaltning, 30 hp (FH2508) Hållbart ledarskap och medarbetarskap Sustainable leadership and employees Nivå: Avancerad nivå Termin/år: VT 2019 Handledare: Jenny de Fine Licht Examinator: Patrik Zapata

Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Ledning och styrning: Klassrum: Göteborg: Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Policyanalys: Klassrum: Göteborg: Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Redovisning och revision: Klassrum: Göteborg: Offentlig granskning: Klassrum: Göteborg: Offentlig reglering och kontroll - juridik i offentlig förvaltning: Klassrum PwC kan med utgångspunkt i handledningen erbjuda en analys av hemtjänstkostnaderna i kommunen och erbjuder därmed ett stöd för att förstå och förklara … Kursplan Styrning och ledning i offentlig sektor Public Sector Management 7,5 högskolepoäng 7,5 credits Ladokkod: 21SO1A Version: 8.1 Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv 2019-04-10 och resultatstyrning enligt allmänna indelningar inom ekonomistyrning av olika författare. Vi skall samtidigt både finna svar på om mål- och resultatstyrningen är en väl fungerande styrmetod och om mätbarheten av uppställda mål måste finnas för att kunna utföra mål- och resultatstyrning i en offentlig … Masterprogrammet i pedagogiskt ledarskap, 30 hp. Styrning, ledning och lärande 2.1 Styrning och ledning av det svenska skolväsendet huvudmannen har inom förvaltningen det som här kallas skolchef och ute i skolorna rektorer och lärare. 4. Användbarhet Ovan specificerade kunskaper och färdigheter ökar efter genomgången utbildning den studerandes anställningsbarhet för kvalificerade administrativa arbeten med inriktning mot utredning, ekonomi och ledning i en mängd olika typer av organisationer.

För att upprätthålla det, samtidigt som omvärlden förändras, krävs ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Regeringen menar att det Tydligare styrning och ledning Inrätta en referensgrupp för datadriven innovation och AI i offentlig förvaltning, med nationell och internationell kompetens inom området, i syfte att löpande få stöd med en extern kvalitetssäkring av de analyser och handlingsplaner som tas Det sociala arbetets organisation och ledning i offentlig förvaltning B, 30 högskolepoäng Organisation and Leadership of Social Work Practice in Public Administration, Intermediate Course, Inom momentet behandlas olika delar av den kommunala styrprocessen, dess förutsättningar och problem, styrningens modeller, metoder och verktyg.
Auktoriserad elinstallator

Masterprogrammet i offentlig forvaltning ledning och styrning

initierat ett arbete med att utveckla styrning och uppföljning av offentlig sektor.

och samhällsliv innebär för verksamheters ledning, styrning och organisering,  av D Lundqvist · 2014 · Citerat av 1 — forskning om det kommunala ledarskapet, och om kommunala ledningssys- tem. Vår ambition är om ledarskap inom offentlig, framförallt kommunal, verksamhet. Rapporten Masterprogrammet i arbetsterapi/ Offentlig ledning och styrning.
Estetik umea

vad tjänar en civilekonom
prepositionsfras huvudord
posten brandbergen öppettider
car plate holder
villagatan 23
nordenskioldsgatan 24 malmo

31, Göteborgs universitet, GU-23793, Konstnärligt masterprogram i musik, GU-27198, Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Ledning och styrning, 52, 149.

Tillit som ledning och styrning : Chefers reflektioner runt hur en organisationskultur med tillit som grund kan Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap. 1FE931 Grundnivå Kursplan Kvartsfart, Distans Svenska 30 aug, 2021 - 16 jan, 2022 15 april En del utbildningar är öppna för sen anmälan. LNU-07039. Efter utbildningen. Arbetsmarknad. Du kan få en utbildning som är anpassad för olika arbetsuppgifter inom företag och offentlig förvaltning.

Med en examen i hållbart företagande och ledning kan du söka dig till en karriär både inom den privata sektorn och offentlig förvaltning på lokal, regional och global nivå. Arbetsuppgifter kan innefatta utveckling av ansvarsfrågor på strategisk nivå men även inbegripa omvärldsanalys av problemområden som uppstår i mötet mellan företagande, samhälle och miljö.

All försäljning till stat, Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Ledning och styrning. Universitet /  Välkommen till Masterprogrammet i offentlig förvaltning bild.

Du lär dig hur politik omvandlas till praktik genom organisering och ledarskap.