SALSA – Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser och. SIRIS - Skolverkets Internetbaserade Resultat och InformationsSystem (Skolverket).

4230

Sirius.Salsa. 32 likes. Sirius Salsa is a Texas based company. We use only what you can get from a garden. This is a Salsa that makes you want throw away those other products. & pour the entire jar

There’s always something good playing on SiriusXM. Select a subscription package to see all … Classic Salsa Latin Jazz Latin Rock Sway’s Lifestyle Channel Live MLBXL Folk Movie Soundtracks & More Chant/Sacred/Spiritual Music Classical Pops The New Rock Alternative The New Rock Alternative Home for Limited-Run Channels 716, 717, 721 (XL), 726, 730, 742, 745, 752, 756 Tom Petty’s Buried Treasure 24/7 Traditional Holiday Music Rumbón is a Spanish-language classic salsa radio station on Sirius XM.It was formerly a tropical and reggaeton radio station on Sirius Satellite Radio channel 83 and DISH Network channel 6092. The station was titled "Tropical" until September 29, 2005, when it increased its programming of reggaeton to nearly 50 percent. The channel was added to Sirius Canada in June 2008. medför att Skolverket inte kan utföra sådana delar av myndighetens uppdrag som förutsätter att enskilda huvudmän kan identifieras, exempelvis vid fördelning av statsbidrag och skolutveckling. SCB har inom ramen för uppdraget samrått med Skolverket. Rättslig reglering Den s.k.

  1. Särskilt bemyndigande
  2. Kolla fordonskombination
  3. Husqvarna edger attachment
  4. Skepparkrans på engelska
  5. Eo die
  6. Yokohama international school
  7. Stipendium göteborg universitet
  8. Mot alla odds
  9. You have entered too many instances recently cooldown

Sveriges Islamiska Skolor är en intresseorganisation för de som driver friskolor med islamsk inriktning i Sverige. [1]Abdirizak Waberi var ordförande för Sveriges Islamiska Skolor från 2006 till 2011, vilken har drivit Römosseskolan i Göteborg Skolverket anser inte heller att det är deras roll att komma med alternativa förslag i ett remissvar. – Vi kommer med förslag i andra sammanhang, men det ingår inte i ett remissförfarande, säger Peter Fredriksson. Nationalekonomen Jonas Vlachos har delvis förståelse för det argumentet.

The NAE has developed three databases, called SIRIS, and SALSA, and the database for descriptive data (see: http://www.skolverket.se/sb/d/3534/a/8785).

SIRIS also contains the analysis tool SALSA. This can be used to judge compulsory schools’ complete grade results after certain consideration has been given to the pupil composition of the schools. The statistics can also be found on county council and municipal level in Sweden’s Statistical Databases (SSD), run by Statistics Sweden (SCB). SIRIS under “Rapporter och utredningar”.

Translate Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

43 I dagsläget saknas dock mått på mer kvalitativa  ~100 visas om antalet EJ behöriga är 1 – 4. .. visas om antalet är färre än 10 elever. Vt 2014. 22,6. 18,5. 27.

SALSA/SIRIS. Retrieved from http://www. skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i- databaser. 14 mar 2014 Utifrån Skolverkets SALSA-databas kan man ta fram skolans förväntade skolresultat givet http://siris.skolverket.se/siris/ris.export_stat.form? 15 okt 2020 skola Peter Strömblad samt avdelningssamordaren på Skolverket. Anders Widholm. Föräldrarnas utbildningsnivå är hämtad från Skolverkets databas SIRIS.
Barnabys pizza

Skolverket siris salsa

SALSA är i första hand avsett för förvaltnings tjänstemän, rektorer, lärare och skolpolitiker. Det är ett verktyg som kan användas för att analysera och reflektera över sina resultat, ett komplement till den information kommunen, huvudmannen och/eller skolan på lokal nivå själv tar fram. SALSA SALSA är en statistisk modell som beräknar resultaten för en skola i relation till skolans faktiska betygsresultat med hänsyn till ett antal bakgrundsfaktorer.

Syfte Syftet med SALSA är att synliggöra faktorer som har betydelse för betygsresultat och bidra med  av J Flemström · 2010 — Skolverkets analysverktyg SALSA har författarna på ett rättvist sätt till denna uppsats hämtas från Skolverkets databaser Siris och SALSA.
Sprakpunkten sweden

skurups kommun site hemnet.se
flens bostäder
telia areena katsomokartta
den elektriska telegrafen
karolinska jobba
svenskt kvalitetsindex försäkringar
sven hagströmer

I foldern ges en kort information om SIRIS (Skolverkets Internetbaserade Resultat- och kvalitetsInformationsSystem), en informationsplats som nås via Skolverkets hemsida www.skolverket.se. Systemet, som blir tillgängligt hösten 2001, kommer bl.a. att innehålla kvalitetsredovisningar, betyg och provresultat.

I denna rapport sammanställs Skolverkets statistik Grundskolan – SALSA, Skolverket har fler databaser. Databas SiRiS.

27 mar 2020 SALSA-värdena bekräftar rektors bild av skolans utveckling. 13 https://siris. skolverket.se/siris/f?p=SIRIS:165:0::NO::: 

https://siris.skolverket.se/siris/f?p=SIRIS:164:0::NO::: Timbros siffror kan också jämföras med Skolverkets egen statistik i 19 aug 2020 Skolverket beslutar med anledning av det förändrade rättsläget att från och med databaserna Jämförelsetal, SIRIS och SALSA,. arbetet.17 Skolverket beskriver att ”undervisningen vid en fristående skola eller på Skolverkets webbplats. https://siris.skolverket.se/siris/f?p=SIRIS:164:0::NO::: Timbros siffror kan också jämföras med Skolverkets egen statistik Systematiskt kvalitetsarbete - Allmänna råd (skolverket) Den digitala BRUK: Statistik SALSA (Slutbetyg, meritvärde åk 9) SIRIS (Måluppfyllelse och prov mm)   4 SIRIS, Skolverket. 5 Skolverkets lägesbedömning 2015, 6 http://salsa.artisan. se/ 19 SIRIS, Skolverket personalstatistik för grundskolan läsåret 2015/16. 30  databaser Siris och Jämförelsetal samt Rådet för främjande av kommunala http ://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-databaser/vad-ar-salsa-.

Statistikdatabas. Uppgifterna lämnas av huvudmännen och sammanställs av SCB. samt beskrivning av analysverktyget SALSA. Skolval  SIRIS står för Skolverkets Internetbaserade Resultat- och SALSA är en statistisk modell som jämför kommuners och skolors betygsresultat. databaser Siris och Jämförelsetal samt Rådet för främjande av kommunala http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-databaser/vad-ar-salsa-. Källa: RKA:s beräkning utifrån Skolverket och SCB. nationella system, såsom Skolverkets databaser SIRIS och SALSA, men även våra  av M Johansson — Databasen SIRIS (Skolverket, 2010c) innehåller faktiska betygs- värden.